Pitjantjara - Anangu panya Northern Territory-angka nyinapai paluru tjana nyakula ngurkantankula BasicsCard nguru tjunanyi mani Cashless Debit Card kutu

Panya anangu tjuta BasicsCard kanyilpa Northern Territory-angka tjana mukuringkula panya mantjintjaku mani Cashless Debit Card kutu panya March 2021 nguru. Anangu mukaringkula BasicsCard panku nyinanytatjaku ka kutjuparinytja wiya. Ka nyuntumpa mani kutjuparinytja wiya ka nyuntu mukaringkula tjunkanytja CDC kutu.

Last updated: